מכתב תודה ליובל סולנקו - היסטוריית וארכיון שרונה

ועד מקומי • כניסות

תושבים יקרים,

ראו המצורף - תודה רבה ליובל על פועלו ותרומתו.

נעדכן כי בימים אלו החל יובל בחיבור החומרים לספר המתעד את היסטוריית שרונה.
תזכורת לכל מי שיש לו חומרים לתרום לכך ליצור עמו קשר ונשמח לקבלם או להעתיקם.

שאפו ליובל ולתורמים - חשיבות רבה לשימור הידע והחומרים הללו לדורות הבאים !

summday_6799966538 summday_8527584466