מועצה/סיכום שבועי

מועצה אזורית • 3/4/2020 כניסות


תושבים יקרים,

מצורפת סקירתו של ראש המועצה על הנעשה בשבוע החולף


הסקירה מופיעה גם באתר האינטרנט של המועצה


בריאות איתנה

*🕯שבת שלום🕯*