הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

מזכירות • 3/10/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

 

צהרים טובים,

 

מצ"ב הודעה ממנהלת הבחירות בדבר דרכי הצבעה לאנשים עם מוגבלויות.

 

נא להפיץ בקרב התושבים.

 

תודה,

 

בברכה,

 

גלית בכור

מנהלת לשכת מנכ"ל

מ.א. דרום השרון

טל: 03-9000675 פקס' 03-9005769

e-mail: bechor@dsharon.org.il

 

Pחשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה