שנה טובה - פעילות המזכירות תתחדש ב 22.10

מזכירות • כניסות

לכל חברי ותושבי ירקונה שלוחות ברכות לשנה טובה וגמר חתימה טובה.
מזכירות המושב תהיה סגורה מערב יום הכיפורים ועד 22/10/19.
 חג שמח מליאורה ועמיר.