פרסום לישובים צעדה ומרוץ דרום השרון

מזכירות • 9/4/2018 כניסות

צהריים טובים,

אבקש את עזרתכם לפרסם לתושבי המועצה את צעדת/מרוץ דרום השרון

צעדת דרום השרון ללא עלות! קישור להרשמה בלינק הבא:

http://www.dsharon.org.il/index.php/education-youth-and-sports-2/2016-06-13-09-11-35/item/3411-%D7%B4%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%B4-%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%91%D7%AA,-28-04-18

מרוץ דרום השרון לאורך הירקון הרשמה בקישור הבא:

שלושה מסלולים 2 ק"מ עממי, 5 ק"מ תחרותי ו10 ק"מ תחרותי.

רישום לתלמידי דרום השרון ללא עלות אצל המורים לחנ"ג בבתי הספר.

https://www.dsharon.org.il/index.php/department/education-youth-and-sports/2014-06-08-09-27-44/item/3410-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A5-%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%91%D7%AA,-28-04-18

תודה ושבוע טוב,