ריסוס מטע הפקאנים והאפרסמון

מזכירות • 2/12/2018 כניסות

צהריים טובים לכולם,
מחר, בשעה 8.30 נרסס את מטע הפקאנים והאפרסמון,
נגד עשבייה, בחומר הנקרא ראנדאפ.
לידעתם.
תודה,
אורן קורקט