הודעה על שינוי מקור מים

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב לצרכנים

-----Original Message-----
From: sraifer@MEKOROT.CO.IL [mailto:sraifer@MEKOROT.CO.IL]
Sent: Wednesday, August 28, 2019 2:36 PM
To: yarkona@012.net.il
Subject: הודעה על שינוי מקור מים

o____________________________________________________ הודעה זו נסרקה על ידי
מערכת הגנת הדואר של מקורות This message has been scanned by Mekorot's mail
security system ____________________________________________________