הודעה להפצה לתושבים בעיניין היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה*

מזכירות • 1/12/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

קובץ מצורף 63

קובץ מצורף 791

 

מזכירויות שלום רב, אנא העבירו את ההודעה הנ"ל של אושרת ראש המועצה לתושבים. עם המכתבים המצורפים.

תודה רבה.

 

 

חברים יקרים,

 

לאחרונה פועלת היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה במבצעי אכיפה אגרסיביים ובמתן קנסות כבדים בכל הישובים במגזר הכפרי וגם אצלנו במועצה, ע״פ תיקון 116 לחוק התכנון והבניה.

 

בסוף השבוע פניתי לרוה"מ, לשר האוצר וליועץ המשפטי לממשלה, בקריאה להקפיא את תיקון 116 לחוק התכנון והבניה, עד תיקונו באופן הדרגתי ומידתי ולאפשר לחברי המושבים להיכנס אל מסלולי ההסדרה מול רשות מקרקעי ישראל.

 

בנוסף,  במהלך ישיבה שהתקיימה עם ראשי היחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובניה, העברתי לראש היחידה בקשה לבצע את האכיפה בשטח באופן הדרגתי ולא כפי שמתקיים כעת, וזאת עד שנוביל לתיקון החוק דרך מקבלי ההחלטות בממשלה.

 

חשוב לציין כי עד שלא ניענה לפניותינו אני קוראת לכולם להמשיך בהסדרת החריגות, אם קיימות. אני מזמינה אתכם לוועדה המקומית לתכנון ובנייה על מנת לבדוק את אפשרויות ההסדרה שעומדות בפניכם.

 

מצרפת לעיונכם את הפניות שהעברתי בנושא זה וכמובן שאמשיך ואעדכן אתכם בהתפתחויות.

 

אמשיך ואפעל למענכם בסוגיה זו.

 

שלכם, 

אושרת