לפרסום - פלייר צעדה/רכיבה לאורך הירקון שיתקיים ב13.4

מזכירות • 5/3/2019 כניסות

 

 

From: Karinh@dsharon.org.il [mailto:Karinh@dsharon.org.il]
Sent: Monday, March 04, 2019 12:51 PM
To: Undisclosed recipients:
Subject: לפרסום - פלייר צעדה/רכיבה לאורך הירקון שיתקיים ב13.4

 

חברים שלום,

אבקש את עזרתכם לפרסם את פלייר צעדה/רכיבה לאורך הירקון שיתקיים ב13.4

 

הרשמה לצעדה באתר המועצה מצ"ב קישור>>http://katzr.net/a8db3c

 

תודה,

 

 

 

רכיבה לאורך הירקוןA5 P