פיקוח חנייה בישובים 2019

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

פיקוח חניה ביישובים

חוק עזר לחניה התשנה

 

שלום רב,

מצ"ב מסמך לידיעתכם.

 

נא להפיץ לידיעת כלל התושבים שביישובכם.

 

תודה ויום טוב

 

 

לירן בנימין

רכזת אגף התפעול

מועצה אזורית דרום השרון

03-9000611 

www.dsharon.org.il I https://www.facebook.com/mdshraon/

חשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה