חיסונים בירקונה

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

SKMBT 28319052114520

 

 

From: Moked Vet-Dan [mailto:moked@vet-dan.com]
Sent: Tuesday, May 21, 2019 2:47 PM
To: yarkona@012.net.il
Subject: חיסונים בירקונה

 

 

 

From: Scan Vet-Dan <scan@vet-dan.com>
Sent: Tuesday, May 21, 2019 2:43 PM
To: Moked Vet-Dan‏ <moked@vet-dan.com>
Subject: Message from KMBT_283