פיקוח כלבים משוטטים*

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

פיקוח – כלבים משוטטים

חוק עזר בעלי חיים

 

שלום רב,

מצ"ב מסמך לידיעתכם.

 

נא להפיץ לידיעת כלל התושבים שביישובכם.

 

תודה ויום טוב

 

 

 

לירן בנימין

רכזת אגף התפעול

מועצה אזורית דרום השרון

03-9000611 

www.dsharon.org.il I https://www.facebook.com/mdshraon/

חשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה