היחידה להתנדבות במועצה

מזכירות • 23/12/2018 כניסות

 

שלום וברכה,

 

בשנה האחרונה פועלת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה לקידום ולהרחבת העשייה ההתנדבותית של תושבי המועצה.

פעילות זו באה לידי ביטוי במספר פעולות שהמרכזיות שבהן הינה מינוי עובדת סוציאלית להקמת וניהול היחידה להתנדבות, עבודה משותפת עם תחום ההתנדבות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים בהקמה, בתקצוב ובליווי היחידה, הכשרת מובילי התנדבות יישוביים ועוד. 

 

על רקע הרצון ומחויבות מובילי התנדבות הישובים ומתוך רצון להרחיב את השיח המועצתי בנושא, יזמו היחידה להתנדבות ומובילי ההתנדבות אירוע, במסגרתו יפגשו תושבים ובעלי תפקידים מהישובים ומהמועצה, יכירו זה את זה ואת הנעשה במועצה בתחום ההתנדבות, ידונו, יעלו רעיונות, וייזומו צעדים מעשיים לקידום ההתנדבות במועצה. (מצורפת הזמנה לכנס)

בכנס תתקיים הרצאה של יובל קדוש בנושא התנדבות וגיוס מתנדבים על רקע סיפורו האישי.

פרויקטים התנדבותיים יוצגו בתערוכה בערב השקת יחידת ההתנדבות בתאריך 14.1.19 - במועצת דרום השרון. הפרויקטים יוצגו בפלקטים לתערוכה באירוע זה, וכן יפורסמו בחוברת שתאגד את כל פרויקטי ההתנדבות של המועצה, וכן יעלו אל אתר יחידת ההתנדבות במועצה.

אנו זקוקים לעזרתכם באיתור פרויקטים ביישובכם אשר ראויים לחשיפה ולמידה לשאר יישובי המועצה.

 

לבירורים ולפרטים נוספים ניתן לפנות במייל חוזר.

בתודה, היחידה להתנדבות.

 

לצורך קליטת רעיונות לפרויקט התנדבותי מכל ישוב-מועצה - מצורף טופס מקוון:

נא לשלוח 2 תמונות של כל פרויקט אותו אתם מציגים למייל זה.

 

לרישום לכנס מצורף טופס מקוון:

   

הזמנה התנדבות