ערב השקה לותיקים - 4.11.2019

מזכירות • כניסות

 

 

From: shosh49.rozen@gmail.com [mailto:shosh49.rozen@gmail.com]
Sent: Sunday, October 27, 2019 7:05 PM
To: Rozen@dsharon.org.il
Subject:

  

נשלח מה-iPhone שלי