ניקוי מגרשים וחצרות

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

Image 01903

חוק עזר דרום השרון

 

שלום רב,

מצ"ב מסמך בנושא הנ"ל וקובץ חוקי העזר.

 

נא טיפולכם .

 

יום טוב

 

 

לירן בנימין

רכזת אגף התפעול

מועצה אזורית דרום השרון

03-9000611 

www.dsharon.org.il I https://www.facebook.com/mdshraon/

חשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה