עבודות הריסת המבנים - דב מורן

מזכירות • 28/4/2020 כניסות

תושבים יקרים, 

מבקש לעדכן  שעבודות הריסת המבנים, במגרשו של דב מורן, צפויות להתבצע ביום מחמישי 30.4.2020
החל מהשעה 9:30

וועד המושב