ערב השקה יחידת התנדבות דרום השרון 14.1.2019

מזכירות • 8/1/2019 כניסות

 

 

From: התנדבות דרום השרון [mailto:hitnadvut.ds@gmail.com]
Sent: Tuesday, January 08, 2019 12:18 PM
To: undisclosed-recipients:
Subject: ערב השקה יחידת התנדבות דרום השרון 14.1.2019

 

שלום וברכה,

 

בשנה האחרונה פועלת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה לקידום ולהרחבת העשייה ההתנדבותית של תושבי המועצה.

פעילות זו באה לידי ביטוי במספר פעולות שהמרכזיות שבהן הינה מינוי עובדת להקמת וניהול היחידה להתנדבות, עבודה משותפת עם תחום ההתנדבות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים בהקמה, בתקצוב ובליווי היחידה, הכשרת מובילי התנדבות יישוביים ועוד. 

 

על רקע הרצון ומחויבות מובילי התנדבות הישובים ומתוך רצון להרחיב את השיח המועצתי בנושא, יזמו היחידה להתנדבות ומובילי ההתנדבות אירוע, במסגרתו יפגשו תושבים ובעלי תפקידים מהישובים ומהמועצה, יכירו זה את זה ואת הנעשה במועצה בתחום ההתנדבות, ידונו, יעלו רעיונות, וייזומו צעדים מעשיים לקידום ההתנדבות במועצה. (מצ''ב הזמנה לכנס)

פרוייקטים התנדבותיים יוצגו בתערוכה בערב השקת יחידת ההתנדבות בתאריך 14.1.19 - במועצת דרום השרון.

כמו כן, בערב ההשקה יפורסמו הפרוייקטים בעיתון שיאגד את כל פרוייקטי ההתנדבות של המועצה וכן יעלו אל אתר יחידת ההתנדבות, המסונפת למחלקה לשירותים חברתיים במועצה.

 

בתודה, היחידה להתנדבות.

 

לבירורים ולפרטים נוספים,

אירית קרמל לוי

03-9000582

052-2921755