תעריפי מים החל מיום 1.7.2019

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה לתושבים לגבי עדכון תעריפים 1.7