טיול נשים לכנסת ולירושלים

מזכירות • 4/11/2018 כניסות

שלום רב,

 

נבקשכם להעביר לידיעת כל נשות הישוב.

 

תודה

 

ורדה לוי

יועצת ראש המועצה למעמד האישה