הודעה מעודכנת לאתר פייסבוק ולשלוח לוועדים*

מזכירות • 5/9/2018 כניסות

 

 

נא לפרסם הודעה זו לתושבי הישוב/קיבוץ באמצעות המדיה שברשותכם. (פייסבוק, אתר אינטרנט של הישוב וכו').

 

בברכה,

 

גלית בכור

מנהלת לשכת מנכ"ל

מ.א. דרום השרון

טל: 03-9000675 פקס' 03-9005769

e-mail: bechor@dsharon.org.il

 

Pחשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה

 

 

From: גלית בכור
Sent: Tuesday, September 04, 2018 2:15 PM
To: 'Office Eyal' ; 'm.elishema@bezeqint.net' ; 'elishema@zahav.net.il' ; 'מגי כהן' ; 'mazkirut@givat-hashlosha.org.il' ; 'Office Givat-Chen' ; 'nava@givat-chen.co.il' ; 'Ganey_am@netvision.net.il' ; 'moshavganeyam@gmail.com' ; 'office@ganhaim.org.il' ; 'ganhaim@zahav.net.il' ; 'gatrimon@012.net.il' ; 'krupp@012.net.il' ; 'hagorvm@gmail.com' ; 'amhagor@gmail.com' ; 'mazkirut@horshim.co.il' ; 'yarhiv1949@gmail.com' ; 'yarhivaguda@gmail.com' ; 'yarkona@012.net.il' ; 'kfarmalal@walla.com' ; dafnakap@gmail.com; 'mazkir@sirkin.co.il' ; 'sirkin@sirkin.co.il' ; 'kfarmas@gmail.com' ; 'Vaad-mag@zahav.net.il' ; 'magshimim' ; 'neve_yamin@walla.com' ; 'neve-yarak@barak.net.il' ; 'etty@nachshonim.org.il' ; 'mazkirut@kne.org.il' ; 'nirit@nirit.org.il' ; 'adanim local' ; 'Ada50@netvision.net.il' ; 'EINAT' ; efrat@tsofit.org.il; 'ilan@tsofit.org.il' ; 'agudasec@tsofit.org.il' ; 'mazkirut@zur-nathan.org' ; 'mazkirut@biz-rmk.co.il' ; 'office@sdewarburg.co.il' ; 'Sd-he@013.net.il' ; 'ועד אגודה - מושב ירחיב'
Cc: לבנה חברוני ; שי אברהמי
Subject: FW: הודעה מעודכנת לאתר פייסבוק ולשלוח לוועדים

 

הודעה למתמודדים בבחירות המקומיות

כידוע הבחירות לרשות המקומות ייערכו ב- 30/10/2018.

בבחירות למועצה האזורית בוחרים בשלושה פתקים עבור :  מועמד לראשות המועצה, רשימה למליאת המועצה ורשימה לוועד המקומי.

מועמדים ורשימות לכל אחד מהתפקידים הללו נדרשים למלא חוברת עם פרטי הרשימה ורשימת התומכים למנהלת הבחירות ב- 26-27/9/2018.

לצורך זה החל מיום ראשון ה-2/9/2018 ניתן לקבל במשרדי המועצה את חוברות המועמדים לבחירות המקומיות:

1.      הצעת מועמד לבחירות לראש המועצה האזורית (חוברת בצבע צהוב(

2.      רשימת מועמדים לבחירות למועצה האזורית (חבר מועצה) (חוברת בצבע ירוק(

3.      רשימת מועמדים לבחירות לוועד המקומי. (חוברת בצבע תכלת)

בחוברת ישנן הנחיות מפורטות לאופן המילוי -  פרטי המועמדים, מספר המועמדים הנדרש ברשימה, רשימת המגישים (תומכים) ומספר החתימות הנדרש, מינוי בא כח, כינוי רשימה וכו'.

הודעה רשמית של המפקח הארצי על הבחירות תשלח בימים הקרובים.

את החוברות ניתן לקבל במשרדה של הגברת לבנה חברוני בגזברות.

את החוברות המלאות והחתומות יש להגיש למנהלת הבחירות הגברת עידית סודרי ממשרד הפנים,  במשרדי המועצה בשני מועדים :
26/9/18 בין השעות 9-11.
27/9/18 בין השעות 15-21.

 

בברכה,

שי אברהמי

מנכ"ל מ.א. דרום השרון