תוכנית פינוי אשפה ביתית חגי תשרי 2019

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

Image 00097

 

 

From: liran@dsharon.org.il [mailto:liran@dsharon.org.il]
Sent: Wednesday, September 18, 2019 2:29 PM
To: orym1963@gmail.com; orly776@gmail.com; eitan.mabua@gmail.com; zish51@gmail.com; amirwaldman19@gmail.com; kadman@eyal.org.il; ab6060@walla.com; barakmatalon@gmail.com; gal.kaplanharel@gmail.com; hadas@ganhaim.org.il; hadarwk@gmail.com; krupp@012.net.il; Vereds@dsharon.org.il; chanan@railsec.com; hasi@avrech.net; nyntal@netvision.net.il; talishahar23@gmail.com; yair@shaarhaamakim.org.il; malachi699@gmail.com; yoramkle@gmail.com; Israelabram@gmail.com; lital@dsharon.org.il; nisim_adiv1@walla.com; shnimrod@gmail.com; smadar@kne.org.il; roy@mangrove.vc; oded@eyal.org.il; idanl@nachshonim.org.il; tzach@biz-rmk.co.il; ron@amiad.com; ron@kne.org.il; shay01@012.net.il; shai@wise.tau.ac.il; sara.meltzer04@gmail.com; office@eyal.org.il; elishema@zahav.net.il; m.elishema@bezeqint.net; orlyb@berl-k.org.il; mazkirut@givat-hashlosha.org.il; mazkirut@g-3.org.il; office@givat-chen.co.il; nava@givat-chen.co.il; ganhaim@zahav.net.il; office@ganhaim.org.il; moshavganeyam@gmail.com; Ganey_am@netvision.net.il; Shvartz@dsharon.org.il; dafnakap@gmail.com; hagorvm@gmail.com; veredby@berl-k.org.il; amhagor@gmail.com; yarhivaguda@gmail.com; yarhiv1949@gmail.com; yarkona@012.net.il; office@kfar-malal.co.il; kfarmas@gmail.com; VaadMaas@gmail.com; mazkir@sirkin.co.il; sirkin@sirkin.co.il; agumagsh@bezeqint.net; Vaad-mag@zahav.net.il; Morans@dsharon.org.il; meital@dsharon.org.il; michael.abr@einat.org.il; mazkirut@horshim.co.il; office@matan.muni.il; mazkirut@neveyarak.org.il; neve_yamin@walla.com; mazkirut@biz-rmk.co.il; etty@nachshonim.org.il; mazkirut@kne.org.il; nirit@nirit.org.il; ada50@netvision.net.il; adanim1@gmail.com; einat@einat.org.il; efrat@tsofit.org.il; ilan@tsofit.org.il; liatf@dsharon.org.il; mazkirut@t-y.org.il; mazkirut@zur-nathan.org; vaadrh@ramot-hashavim.org; mazkir@ramot-hashavim.org; 'mazkirut@biz-rmk.co.il'; office@sdewarburg.co.il; Sd-he@013.net.il; shiraa@dsharon.org.il
Cc: moked@dsharon.org.il; Peleg@dsharon.org.il; yoav@dsharon.org.il
Subject: תוכנית פינוי אשפה ביתית חגי תשרי 2019

 

שלום רב,

מצ"ב מסמך בנושא הנידון ממנהל מחלקת תברואה, יורם פלג.

לידיעתכם .

 

לפרטים נוספים ולבירורים, ניתן לפנות ליורם במייל (מכותב ) או בטלפון 03-9000610.

 

בברכה,

 

 

לירן בנימין

רכזת אגף התפעול

מועצה אזורית דרום השרון

03-9000611 

www.dsharon.org.il I https://www.facebook.com/mdshraon/

חשוב על איכות הסביבה בטרם תדפיס מייל זה