הזמנה לכנס השני לילדים ונוער בסיכון

מזכירות • כניסות

einat.org.il; ilan@tsofit.org.il; liatf@dsharon.org.il; orit@          

 

שלום לכולם,

מוזמנים לכנס לילדים ונוער בסיכון.

אנא הפיצו ביישובים

תודה

 

 

 

 

הזמנה