מלגת קרן לשנת לימודים 2020

מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

CCI07102019

CCI07102019 0001

 

 

From: yarkona1932@gmail.com [mailto:yarkona1932@gmail.com]
Sent: Monday, October 7, 2019 10:03 AM
To: yarkona@012.net.il
Subject:

 

 

 

 

בכבוד רב,

ועד אגודה מושב ירקונה

09-7405119