מספרי הטלפונים בשערים הוחלפו .

מזכירות • 3/2/2019 כניסות

 צהריים טובים לכולם,

מספרי הטלפונים בשערים הוחלפו.

להלן המספרים החדשים :

שער ראשי - 050-9497838

שער אחורי - 050-9497835

שער מחזור- 050-9497837

 

בברכת יום טוב,

וועד מקומי