קול קורא ליוזמות קהילתיות סביבתיות

מזכירות • 2/12/2018 כניסות

שלום לכולם,

מצורף מידע על קול קורא לתושבים המעוניינים לבצע מיזמים בנושאי סביבה וקהילה.

האם תוכלו להעביר לתושבים?

מיזמים לדוגמא (סרטון)

למידע
2016-09-27-16-34-51/item/3675-%D7%A7%D7%95%D7%9C-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%90-%D
7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%
99%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9D-%25D> נוסף

חג חנוכה שמח!

1

אורן ביי | אחראי תחום קיימות

מחלקת תברואה ואיכות הסביבה

טל' 03-9000627 | פקס: 03-9000613