בחירות לוועד מקומי ונציג/ה למליאת המועצה

מזכירות • כניסות

לתושבים שלום ,

במסגרת הערכות המועצה לבחירות שיערכו ביום 30.10.2018

רשאי/ת כל תושב/ת להציג את מועמדות לבחירות.

1) לוועד המקומי.

2) לבחירת נציג/ה הישוב למליאת המועצה.

 

לנוחיות המעוניינים ניתן לעיין בחוברת ההנחיות במזכירות המושב ורצוי בהקדם.

 

בברכה,

וועד מקומי