הודעה לתושבים בדבר שינוי מספרי טלפון לשערים

מזכירות • כניסות

לכל התושבים שלום רב,

 הבקרים ומספרי הטלפון של השערים ראשי, הרחבה, מיחזור יוחלפו לאחר החגים.

אנו ננצל החלפה זאת לעדכון מס הטלפון בשערים (יש כרגע יותר מ 1000)

בתאם לכך, מבקשים להעביר, בהקדם האפשרי, את מספרי הטלפונים הניידים שלכם ע"מ שנוודא שמופיעים במערכת.

 מבקשים להעביר מספרים של תושבי ירקונה מעל גיל 16 בלבד. לא גננים ולא קרובי משפחה כאלה ואחרים. 

בברכת שנה טובה,

וועד מקומי