כל הקורסים של שירות התעסוקה בחינם: www.taasuka.gov.il/he/App ...

נטע מלקר • 15/3/2020 כניסות

כל הקורסים של שירות התעסוקה בחינם: www.taasuka.gov.il/he/Applicants/pages/onlinecourses.aspx?fbclid=IwAR0kHVnnzpkofPS4iS_mGPyJ1eTjkAocEKM61UbPSsNyniFAThXImCLbsOA