אודות מושב שעל

בצפון רמת הגולן, בגובה 800 מטר, למרגלות תל שיבן, שוכן מושב שעל.

המושב הוקם על ידי תנועת החירות בשנת 1976, כמחאה על גינויה של ישראל באו"ם.

ואכן, שמו של המושב מבטא את הבסיס להקמתו: "שב עם לאדמתו".

במושב שעל כ-90 משפחות, כאשר כ-2/3 מהם הם חקלאים.

הקהילה גדלה וצומחת, מושרשת בהיסטוריה של ההתיישבות הכפרית.

קהילה שעל שואפת לקיים מערכת חינוך מצוינת, לתת שירותים ציבוריים ואישיים ברמה גבוהה, לקיים פעילות תרבותית וחברתית משותפת.

קהילה שבה נשמרת עצמאות היחיד והמשפחה, אך חבריה מגלים גם מעורבות בחיי הקהילה, תחושת שותפות ורצון להשפיע ולתרום. קהילה תוססת ורב דורית, השואפת לאיזון דמוגרפי ולמשובת ילדים בחצרה.

הקהילה היא בתהליך קליטה של משפחות חדשות גם לנחלות חקלאיות וגם למגרשים קהילתיים.

בשעל מתקיימים 2 אגודות זו לצד זו:

  • אגודה חקלאית, "מושב שעל", בה חברים רק בעלי נחלות העוסקים בגידול מטעים, כרמי יין, עדרי בקר וצאן ולול פיטום.
  • אגודה קהילתית, "מתיישבי שעל" אשר מנהלת את חיי הקהילה כולה והיא גם זרוע של המועצה לניהול המוניציפאלי של הישוב.

תושבי שעל הם אלה שקובעים את אורחות החיים בישוב, דרך אסיפת חברים, ועד הנהלה , ועדות חינוך, תרבות, ותיקים, צעירים, היכרות , איקלום, חזות הישוב, עזרה הדדית, צח"י.

בנוסף לסל השירותים של המועצה, פעילות האגודה היא ממומנת באמצעות תקציב שנתי מאושר באסיפת חברים ומשולמת דרך תשלום חודשי השתתפות בהוצאות האגודה אותם משלמים כל תושבי שעל באשר הם.

תמונות ממושב שעל

summday_9739642694summday_3647425586summday_1546882622summday_7586966522summday_4828933934summday_2658418132summday_5411626316summday_2781167271summday_8421954696