פתרון חידת תמונות השני

עשהאל ברוך • 4/4/2020 כניסות

אפשר להמשיך ולשלוח תמונות ילדות לרינת או לברוך