שמחת תורה יום ראשון בשעה 6:00 תפילת חג 6:30 הקפות יום שני בש ...

שניאורסון שלום ונחמי • כניסות

שמחת תורה יום ראשון בשעה 6:00 תפילת חג 6:30 הקפות יום שני בשעה 8:30 תפילה 9:30 הקפות. 10:30יזכור תפילת הגשם לסעודת חג בבית הכנסת הפתעות לילדים