אישור כניסה לעובד / ספק חיוני

מזכירות • 5/4/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

אישור מעבר לעובד או ספק חיוני

בעלי עסקים ובתי אריזה שלום רב,

 

בהתאם לצו המועצות האזוריות שנכנס לתוקפו ביום שישי 27.3.20 

תתאפשר כניסה לספק/עובד חיוני ליישוב בצירוף אישור כניסה חתום ע"י בעל העסק/המעסיק.

לצורך העניין, מצורף טופס אישור כניסה, אותו מתבקש המעסיק/המזמין, להדפיס ולמלא בצירוף חתימה שלו ושל העובד/ספק.

הגעה של ספק לעסק ללא אישור או תיאום מראש תגרום לעיקוב, עד לבירור הפרטים ע"י השומרים.

 

רכז חקלאים ועסקים: יוני ששון 054-6528660

 

נא שיתוף הפעולה ועזרתכם במילוי אחר ההנחיות .

צוות חוסן רמות