תמונות אחרונות

ספר 50 שנה להתיישבות בגולן
ספר 50 שנה להתיישבות בגולן