תזכורת: שינויים במרפאה בשבוע 21/7-25/7

מרפאה • כניסות

לחברים שלום,

בשבוע 21/7 עד 25/7 יהיה הצוות הרפואי בחופשה.

ביום א׳ 21/7 שעות 16:00-18:00 תהיה אחות מחליפה, ריבי עמיר.

ביום ב׳ 22/7 שעות 8:00-11:00 תהיה אחות מחליפה, אפרת אביטל.

ביום ג׳ 23/7 לא יתקיימו בדיקות דם.

במידה שיגיעו עוד מחליפות, נדאג לעדכן.

בברכה,

צוות המרפאה