12/11/2017 דר׳ בר עם זיוה ומיום ב׳ סגור

מרפאה • 9/11/2017 כניסות

אחרי יום א׳ 12/11/2017 המרפאה תהיה סגורה עד סוף השבוע,