ביום ה׳ הוקדמו שעות המרפאה בשיגרה

מרפאה • כניסות

חברים יקרים,

שימו לב, שמזה חודשיים הוקדמו שעות המרפאה ביום ה׳ בשיגרה:

הרופאה מקבלת בשעות 9:00-10:30

האחות מקבלת בשעות 8:00-11:30

מצורף קישור ללוח הזמנים המעודכן:

http://www.summday.co.il/ramot/mirpaa

שתיהן ממשיכות למרפאות אחרות, ולכן עלינו לסגור את המרפאה בזמן.

בברכה,

צוות המרפאה