תקציבי ועדות 2018

מזכירות • 9/10/2017 כניסות

שלום לחברי הועדות בישוב,

לקראת תקציב 2018 הנכם מתבקשים להכין תכנית עבודה לתחום עליו אתם אמונים ולנסות לתמחר אותה כך שהועד יוכל לבנות תקציב תואם צרכים.

יו"ר הועדות מתבקשים להגיש את התכנית והתקציב עד ליום 1.11

לשאלות נוספות/ התייעצות ניתן לפנות למיכל - מנהלת קהילה.

בברכת חג שמח,

מיכל זנדני

מנהלת קהילה

מושב רמות

050-2323043