אבידה

מזור עמרם • 8/10/2017 כניסות

נמצאה משקולת קדמית של טרקטור 

על כביש העליה לישוב. 

עמרם. 0546322996