תודה לגדי

פונדק • 9/9/2017 כניסות

גדי, דבריך שנכתבו כבר בעבר, נופלים על אוזנים קשובות.
היטבת לתאר את הדברים, ובכך להבהיר את הבעיות ולהדגיש את תפקיד המבוגר האחראי ולו זה המזדמן למקום באקראי.
נמשיך לגלות איכפתיות ומעורבות ולפעול יחד.
תודה תודה ושנה טובה לכולם מכולם.

הודעות בנושא זה