מצורף רמות-תון 8 סיכום יומי 6.4.20

הודעות דחופות • 6/4/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

רמות-תון קורונה 8 עדכון יומי 6.4
מיכל זנדני

מנהלת קהילה, מושב רמות

___________________

  050-2323043

moramot@gmai.com

04-6732130