שילוט באתר הגזם והאשפה

מזכירות • 11/9/2017 כניסות

בשעה טובה, השילוט באתר הגזם והאשפה הוצב, אנו מבקשים להפריד את האשפה בהתאם.
רחבת הגזם העליונה פנויה, הדרך ההיקפית ממנה נפתחה והושמשה, אין יותר תירוצים לשפוך גזם בשולי הדרך. 

הודעה לחקלאים:
עודפי פרי נקי, ללא פסולת (ניילונים, רשתות, נספקים), ניתן להשליך בבור הגזם העליון בצד שמאל!

בברכה,
צוות חזות הישוב