חג שמח לחיילים והחיילות מבית רמות

מזכירות • 7/4/2020 כניסות
מיכל זנדני

מנהלת קהילה, מושב רמות

___________________

  050-2323043

moramot@gmai.com

04-6732130