צוות חירום ישובי

מידע שימושי • כניסות

קבצים מצורפים:

צוות חירום מעודכן 7.2016

תפקידי צוות החירום

שלום לתושבים,

במסגרת היערכות הישוב למצבי חירום שונים, מצורפת טבלת בעלי התפקידים ומסמך המפרט את תפקידם.

בהזדמנות זו אבקש להודות לאבנר סליטרניק, שהתנדב במהלך החודשים האחרונים לתפקיד יו"ר צח"י ולברך ולהודות לתומר אביב שלקח על עצמו להוביל את הצוות.

במקרי חירום או חשד כל שהו, התושבים מתבקשים ליידע את אחד מבעלי התפקידים הבאים:

שמוליק כהן - רבש"צ היישוב 052-8510203

או רועי שטיינברג - סגן רבש"צ 050-4607142

תומר אביב - יו"ר צח"י - 054-3500520

מיכל זנדני - מנהלת קהילה - 050-2323043

אסף שדה - מרכז משק וסגן יו"ר צוות רפואה - 054-8088967

המלצה: כדאי להדפיס את טבלת חברי הצוות ולשים אותה במקום נגיש וידוע לתושבי הבית, במיוחד לילדים.

--

בברכה,

מיכל זנדני

מנהלת קהילה

מושב רמות

050-2323043

04-6732130

moramot@gmail.com