תשובה לפניה מאת מיכל על נזילת מים משולי הכביש בין מגרש כדור סל למשפ' רם.

אוגד • 6/1/2019 כניסות

 

 

הנזילה ידועה מזה שנים ומתרחשת מדי חרף, כך מבדיקות שערכנו מאז והיום.

מאחר ואין בסביבה הקרובה קו מים פעיל, הסיכוי שמקור המים מנזילה בצנרת נראה אפסי.

לעומת זאת, בהתחשב בגודל משטח מגרשי המשחקים המנקזים מים רבים לשולי הקרקע המקיפה אותם, הגיוני שיתנקזו החוצה מים עודפים.

תעלת הניקוז גבוהה משולי הכביש ולכן מים המחלחלים בקרקע יבצבצו בנדבך הנמוך ביותר.

 

דרור.