מסגרות החינוך ברמות

חינוך • 10/9/2017 כניסות

מחשבות על מסגרות החינוך במושב רמות

כללי

מזה כמה שנים איננו רווים נחת בלשון המעטה מכל הקשור לחינוך הבלתי פורמאלי, חברתי, חוץ בית ספרי (name it you ) ברמות.

זאת למרות שאנחנו נהנים ממנהלת חינוך מקצועית ומוערכת על ידי גורמים מקצועיים שעוטפים אותנו. ועל ידי סחבק. (בחוסר צניעות לא אופייני אטען שאני מבין דבר או שניים בתחום) והורים רבים במושב.

שנים רבות נהנינו ממדליקה מקומית מצוינת, נדירה. הפעוטון וגן גולן הם יותר מטובים ( כך היה לפחות שנה שעברה ,השנה אתגר הגן הרב גילאי לפנינו, אנו מלאי עזוז ותקוה...), הבעיות שצפות מטופלות בזמן סביר בדרך כלל עם שינוי ושיפור. ואף על פי כן ולמרות הכול לרובנו תחושה של אי שביעות רצון , מוצדקת להערכתי. אי אפשר להתעלם מהקשיים האמתיים שנערמו פה עם השנים. עם האווירה הסמי עבריינית כבר בגיל בית ספר , עם אלימות לא מתקבלת על הדעת , עם תחלופה לא סבירה של עובדים, עם חוסר תפקוד כמעט מוחלט במה שאנחנו מכנים תנועת נוער.

הנחת היסוד היא שאנו חברים בקהילה ה אחראית על התפתחות מיטבית של כל הילדים מלידה עד 18 .

מאחר ומבנה המערכת הנוכחי ( מנהלת חינוך אחראית על הכול מכול בכול כול ) אינו מתאים להיקף העבודה ,לצורכי הילדים והנוער ולכוונות של כל העוסקים במלאכה, בדבר קיום חברת ילדים ונוער שמסייעת להתפתחות הילדים הוחלט על מבנה שונה במקצת.

לכל שכבת גיל ימונו רכז/ת שיהיו פנויים לצרכים ולמשימות של הגיל עליו הם אחראים.

רכז/ת – גיל רך

רכז/ת – א-ו

רכז/ת – ז –י"ב

כל רכז פועל לצד ועדה לשכבת הגיל עליו הוא אחראי.

את כולם תנהל, תנחה ותרכז מנהלת החינוך. מאחר והיקפי המשרה אינם מלאים, תבצע מנהלת החינוך גם את אחת אחד מתפקידי הריכוז.

לצד כל רכז תפעל ועדה שתקבע עם רכז/ת השכבה ומנהלת החינוך ( בסיוע סחבק) את תפיסת העולם, את המטרות, את תכנית העבודה ואת הגדרת התפקיד הנגזרת מכל אלו.

לשם כך הקהילה מעמידה , על חשבונה, ללא קשר לתשלומי הורים 4 בעלי תפקיד בשכר.

תקציב הפעילות ייגזר מהתכניות של כל שכבה וימומן על ידי ההורים.

שכר הרכזים ימומן על ידי הקהילה כולה באמצעות תקציב הועד המקומי

רינת אלף תמשיך לנהל את המערכת כולה.

בישיבת ועדת נוער שהתקיימה לאחרונה סוכם שרינת תרכז בשלב זה את הנוער ואת פעילות התנועה באמצעות הנוער ( המדצ"ים) . ותתחיל בכך אתמול !!! במקביל יימשכו החיפושים למדריך בוגר שידע לתת לנוער מענה של " אח בוגר"

אנו מחפשים רכז/ת לגיל הרך ורכז/ת לא-ו.

עדיפות עליונה לאיוש התפקידים מתושבי המקום, אך באין ציפור שיר גם...

שאלות בדבר מהות התפקידים ( כללי ביותר בשלב זה ) ניתן לברר אצל רינת וגדי.

אם אצל מי מיכם החיידק מקנן, יש לו/לה את הפנאי לכך, וכמה שקלים נוספים לתקציב החודשי לא יזיקו , נשמח ונודה אם יפנה לרינת ואו למיכל .

גדי אזולאי

יו"ר פורום חינוך

.