מזל טוב

מזכירות • 12/9/2017 כניסות

בשעה טובה ובשמחה גדולה 
נאחל מזל טוב לסבתא דובי אלקיים
להולדת הנכדה - נגה 
בת בכורה למייקל ואסנת