ספר 50 שנה להתיישבות בגולן

מזכירות • 9/11/2017 כניסות

קבצים מצורפים:

דף הסבר - תרומות לספר 50 שנה

בהמשך למייל מאתמול בנושא שבנדון, מצ"ב מכתב מהעמותה לקידום החינוך בגולן (ע"ר) ובו הסבר מפורט לגבי התרומות לספר.

ניתן לתרום בהמחאה ע"ש "העמותה לקידום החינוך בגולן" או לבצע העברה בנקאית (לחשבון: בנק הפועלים-12 / סניף בני יהודה - 550 / ח-ן 128182)

לאחר ביצוע העברה נא ליידע את המזכירות, על מנת לחשב את תרומת האגודה שתיתן 1 ש"ח על כל 1 ש"ח מתושב.

לשאלות והבהרות ניתן להתקשר לקרן במזכירות.

תודה,

מזכירות - מושב רמות

טל. 04-6732130

דוא"ל ramotke@gmail.com

devYWC.png