פרסום לציבור- ספר 50 שנה להתיישבות בגולן

מזכירות • 8/11/2017 כניסות


בעקבות בקשה המצ"ב שהופנתה להנהלה של האגודה להשתתפות בספר 50 שנה לגולן

בסך של 5,000 ₪, נערך דיון בהנהלה ולבסוף הוחלט כי ישנה חשיבות רבה בהוצאה לאור של ספר שכזה הן בהיבט החינוכי והן בהיבט של שימור המורשת

האגודה תקח חלק בהשתתפות לפי המפתח הבא:

 

האגודה תתן שקל על שקל של תרומת חבר/תושב  (עד 2500 ₪ מצדה של האגודה).

 

לפיכך, נבקש מכל מי שמעביר תרומה ליידע את המזכירות

 

תודה,

 

בברכה,

אסף שדה- מרכז משק רמות

טלפון- 04-6732130

פקס- 04-6731331