תזכורת: מיום ב׳ המרפאה סגורה

מרפאה • 11/11/2017 כניסות

דר׳ בר תקבל ביום א׳ 12/11 עם זיוה ואחר כך תיעדר 3 שבועות.

עליה תיעדר ביום א׳ 12/11 ותחזור ביום א׳ 19/11.

בברכה,

צוות המרפאה

--