🐝 שעות שיגרה במרפאה

מרפאה • 16/3/2020 כניסות

שעות שיגרה במרפאה :

א׳ 15:00-18:00 נעמה

16:00-18:00 ד״ר בר

ב׳ 8:00-11:00 נעמה

ג׳ 7:30-9:00 בדיקות דם

9:00-12:30 נעמה

ה׳ 8:00-11:30 נעמה

9:00-11:00 ד״ר בר

ניתן להתקשר לטלפון 04-6731332,

וכן להשאיר מסמכים במרפאה עצמה,

או בתא דואר מרפאה מס׳ 77

או בפקס 04-6737932.

רפואה שלמה,

צוות המרפאה